GA-015K

GA-015K

快拆注油嘴組套

加入詢價單
特色
  • 標準四爪快拆注油嘴
  • 長嘴四爪快拆注油嘴
  • 專業針嘴式注油嘴(尾端鎖牛油接嘴)
  • 細針式注油嘴頭
  • 橡膠式注油嘴(尾端鎖牛油接嘴)
  • 直角式注油嘴(尾端鎖牛油接嘴)

同分類產品

top

360° Inbuilt Kink-Free Slimline Quick Release Grease Coupler